Härjedalspartiet

Partiet för oss som vill bo och leva i Härjedalen

Partiet för oss som vill bo och leva i Härjedalen


Härjedalspartiet samlar personer med intresse att utveckla och gynna området Härjedalen. Vi vill främja utveckling och demokrati till gagn för kommunens invånare. Vi verkar för en långsiktigt hållbar förvaltning av bygdens resurser och naturtillgångar.




Traditioner och kulturarv

Klicka här för att redigera text

Befolkad och levande landsbygd

 

Långsiktigt hållbar förvaltning av bygdens resurser och naturtillgångar