Härjedalspartiet

Partiet för oss som vill bo och leva i Härjedalen

Styrelse och förtroendevalda

Olle Larsson
Ordförande för Härjedalspartiet, ledamot i kommunfullmäktige.

Intressen: Förutom politik växlar fritidsintressena med årstiderna.
Viktiga frågor för mig: Lika villkor för alla som bor i det så kallade renbetesområdet. Äldrevården och skolor ska vara av högsta kvalitet och finnas nära.

Mejla till Olle Larsson Prata gärna med mig på Facebook

Telefon: 0706 - 92 22 64


Per-Anders Tapper 
Sekreterare Härjedalspartiet, ledamot i kommunfullmäktige

Intressen: Musik, mc-turer och att vistas i skog och mark.
Viktiga frågor för mig: Rättvis fördelning av bygdeavgiftsmedel samt att våra huvudnäringar: Jord och skogsbruk, turism samt rennäring enas mot gemensamma mål för att utveckla Sveriges högst belägna landskap Härjedalen.

Nils-Olof Friberg
Kassör och ledamot i Härjedalspartiets styrelse.

Jonas Lövnord
Ledamot i Härjedalspartiet styrelse och i kommunfullmäktige.


Pär-Åke Eriksson
Ledamot i Härjedalspartiets styrelse, ersättare  i kommunfullmäktige.

Intressen: Musik och fiske.
Viktiga frågor för mig: Omsorg och ungdomsfrågor.


Egon Grundén 
Suppleant i Härjedalspartiets styrelse.

 Intressen: Familjen och djuren. Ingenting är så rofyllt och helande som en skogstur på hästryggen. 
Viktiga frågor för mig: Djurens rätt, gårdsslakt med mobila slaktare borde vara en självklarhet. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

Bertil Nilsson
Suppleant i Härjedalspartiets styrelse.

Intressen: Bilar, motorcyklar och snöskoter samt djur och natur.
Viktiga frågor för mig: Skolan måste få ekonomiska resurser så att stöd och pedagogiska hjälpmedel kan sättas in tidigt så vi kan behålla våra byskolor. -gymnasiet kan utvecklas i takt med näringslivets och offentlig sektors efterfrågan på utbildad personal. -alla elever har moderna läromedel och har möjlighet att använda IT-baserade läromedel.